Обществени сгради

A06. СПА Хотел с йога ритрийт център, Костенец, България

Възложител: РОКО ООД
РЗП: 1350 м2
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17,5 С ООД

Стоманобетонов сутерен с връхна стоманена конструкция от смесен тип - наклонени рамки в едното направление и връзкови системи и в двете направления.

Q KyshtaZaYogaKostenec 1350m2 2-min Q KyshtaZaYogaKostenec 1350m2-min Q KyshtaZaYogaKostenec 1350m2 3-min