Обществени сгради

A18. Стадион Симитли, Симитли, България

Възложител: СМ Инженеринг ООД
Фаза: Технически и работен проект

Обектът представлява козирка над трибуните на градския стадион в гр.Симитли. Колоните са запънати в едното си направление, а в другото коравината се обуславя от развита връзкова система. Ригелът е скосен с цел оптимизация на материал (следва формата на моментовата диаграма) и от архитектурни съобръжения. Козирката е с височина 8 метра и покрива 6 метра от трибуната.

Simitli_000 Simitli stadium Simitli stadium 2 Simitli_05 Simitli_06