Обществени сгради

A20. Сладкарница Неделя, София, България

Водещ проектант: Рангелов Консулт ЕООД
Възложител: ОРАМЕН ООД
РЗП: 80 м2

Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.И.Забунова

Обектът представлява множество различни рамки (продиктувано от неправилната форма в план), а в другото направление се разчита на коравината на двойно запънатите кутиени колони. В парцела се намира производствената база със складови площи на сладкарници “Неделя”.
Производството и монтажа на производствената база и сладкарницата е изпълнена от фирма АВВ Инженеринг ЕООД.

Sladkarnica_00 Sladkarnica_01 Sladkarnica_02