Обществени сгради

A04. София Саут Ринг МОЛ, София, България

Водещ проектант по част конструктивна: Бета Консулт 1 ООД
Възложител: 
София Саут Ринг Мол ЕАД
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: „СКИЦА“ ЕООД

Проектиране на кино салоните заедно с проектантско бюро Бета Консулт 1 ООД и изпълнение и монтаж от „АВВ Инженеринг“ ЕООД.

SouthRingMall_00 SouthRingMall_01 SouthRingMall_02.png