Обществени сгради

A08. Физкултурен салон, Видин, България

Възложител: община Видин
РЗП: 1120 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.С.Иванова

Конструкция за физкултурен салон проектирана от сглобяем стоманобетон, с ламаринобетонна плоча на покрива, служеща за тенис корт. Стоманени трибуни и монолитна стоманобетонова сграда със съблекални и административни помещения.
Q FizkSalonVidin Obshtina Vidin 1120-min