Промишлени съоръжения

B15. Инсталация за вторично пречистване на електролит

Възложител: Аурубис България АД
Фаза: Работен проект
Тегло: 60 тона

Опорна конструкция на силоз със сервизни площадки.

Elektrolit_00 Elektrolit_01 Elektrolit_02