Промишлени съоръжения

B14. Инсталация за вторично пречистване на електролит

Възложител: Аурубис България АД
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява подпорна конструкция на силоз с ревизионни площадки за достъп на хора. Общо тегло на стоманената конструкция ~ 60 тона.

Elektrolit_00 Elektrolit_01 Elektrolit_02