Промишлени съоръжения

B10. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 1

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 450 тона
Кратко описание: Съоръжението е с височина от 47 метра и размери в план при краката 34/34 м. Съоръжението е опора на подемника на асансьора

Изработване на работни чертежи за опорната стоманена конструкция.

AsansiorMina_Vid1_01 AsansiorMina_Vid1_02