Промишлени съоръжения

B10. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 1

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на асансьор над рудна мина. Съоръжението е с височина от 47 метра и размери в план при краката 34/34 м и е опора на подемника на асансьора. Конструкцията е с тегло над 450 тона.

AsansiorMina_Vid1_01 AsansiorMina_Vid1_02