Промишлени съоръжения

B11. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 2

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 400 тона
Кратко описание: Съоръжението е с височина от 39 метра и размери в план при краката 39/39 м и е опора на подемника на асансьора.

Изработване на работни чертежи за опорната стоманена конструкция.

AsansiorMina_Vid2_01 AsansiorMina_Vid2_02