Промишлени съоръжения

B11. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 2

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на асансьор над рудна мина. Съоръжението е с височина от 39 метра и размери в план при краката 39/39 м и е опора на подемника на асансьора. Конструкцията е с тегло над 400 тона.

AsansiorMina_Vid2_01 AsansiorMina_Vid2_02