Промишлени съоръжения

B01. Опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 400 тона
Кратко описание: Функцията на сепаратора е да филтрира отпадъците от доменната пещ и да ги връща обратно в нея

Опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ с височина от 50 метра и размери в план 15/15 метра.
Сервизни платформи за обслужване на сепаратора.

DomennaPesht0000 DomennaPesht_00 DomennaPesht DomennaPesht2 DomennaPesht6 DomennaPesht5 DomennaPesht4 DomennaPesht3