Промишлени съоръжения

B01. Опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП.
Конструкцията представлява опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ с височина от 50 метра и размери в план 15/15 метра. Около сепараотра са разработени и сервизни платформи. Функцията на сепаратора е да филтрира отпадъците от доменната пещ и да ги връща обратно в нея. Конструкцията е с общо тегло над 400 тона.

DomennaPesht0000 DomennaPesht_00 DomennaPesht DomennaPesht2 DomennaPesht6 DomennaPesht5 DomennaPesht4 DomennaPesht3