Промишлени съоръжения

B16. Опорна конструкция за хладилни машини, сервизна пътека и площадка за климатици, гр.Кърджали, България

Възложител: СМ Инженеринг ООД / „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд ко“ КД
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: STUDIO ARCHISTIL

Цялостно проектиране с пълна проектна документация на фаза ТП и РП.

Изработване на монтажни планове и работни чертежи на опорна конструкция за хладилници върху покрив на хипермаркет Кауфланд, с размери в план 18 / 8м и площадка за климатици 18 / 5м.

Kaufl_Platf_00 Kaufl_Platf_01 Kaufl_Platf_02 Kaufl_Platf_03