Промишлени съоръжения

B17. Опорна конструкция за хладилни машини, сервизна пътека и площадка за климатици "Кауфланд", гр.Кърджали, България

Възложител: СМ Инженеринг ООД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: STUDIO ARCHISTIL

Изработване на монтажни планове и работни чертежи на опорна конструкция за хладилници върху покрив.

Kaufl_Platf_00 Kaufl_Platf_01 Kaufl_Platf_02 Kaufl_Platf_03