Промишлени съоръжения

B13. Индустриални машини със стоманени конструкции

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Maшини тип 1: Машини от тежката промишленост. Тези машини са неизменна част от производството на стоманени изделия и по конкретно за рафиниране на въглища до превръщането им в кокс, който после се ползва при производството на стомана (чугун първоначално) в доменната пещ. Функцията му е да се  поддържа високата температура. Показаните машини със стоманена носеща конструкция съответно зареждат първичната суровина – въглища – в коксовата пещ до рафинирането им до крайния продукт – кокс, втората остъргва коксовата пита, а третата я избутва от другия край на пещта в контейнер, след което се транспортира за охлаждане.
Машини тип 2: Опъвателна станция за лентов транспортьор. Конструкцията опъва лентата на лентовия транспортьор, минавайки през валовете и я държи изпъната. Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на опъвателна станция с тегло на стоманената конструкция – 50 тона.
Машина тип 3: Аспирация за прахови частици. Изработване на работни чертежи за аспираторна тръба и опорната ѝ конструкция за предприятие в хранително-вкусовата промишленост.

multipleMachinery-min Aspiraciq_00 Machines TensioningSt_00 TensioningSt_01