Промишлени съоръжения

B14. Индустриални машини със стоманени конструкции

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 250 тона
Кратко описание: Машини от тип 1 са машини от тежката промишленост. Тези машини са неизменна част от производството на стоманени изделия и по конкретно за рафиниране на въглища до превръщането им в кокс, който после се ползва при производството на стомана (чугун първоначално) в доменната пещ. Функцията му е да се поддържа високата температура. Показаните машини със стоманена носеща конструкция съответно зареждат първичната суровина – въглища – в коксовата пещ до рафинирането им до крайния продукт – кокс, втората остъргва коксовата пита, а третата я избутва от другия край на пещта в контейнер, след което се транспортира за охлаждане. Машина тип 2 е опъвателна станция за лентов транспортьор. Минавайки през валовете държи лентата изпъната. Машина тип 3 аспирира прахови частици в предприятие за хранително-вкусовата промишленост.

Maшини тип 1: Носеща конструкция на "зареждаща" машина,"остъргваща" машина и "избутваща" машина;
Машини тип 2: Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на опъвателна станция с тегло на стоманената конструкция 50 тона;
Машина тип 3: Изработване на работни чертежи за аспираторна тръба и опорната ѝ конструкция.

multipleMachinery-min Aspiraciq_00 Machines TensioningSt_00 TensioningSt_01