Промишлени съоръжения

B02. Филтър за пречистване на газове от тежки частици

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Кратко описание: През тялото на конструкцията преминава газ, като тежките частици от него полепват по стените на филтъра. След преминаване на газа, със специални механизирани чукове, се удрят стените и тежките частици се отлепват и изпадат извън филтъра през дънната фуния.

Стоманена конструкция за тяло на филтър;
Сервизни обслужващи платформи.

Filtyr_00 Filtyr_01 Filtyr_02 Filtyr_03 Filtyr_04