Промишлени съоръжения

B02. Филтър за пречистване на газове от тежки частици

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
През тялото на конструкцията преминава газ, като тежките частици от него полепват по стените на филтъра. След преминаване на газа, със специални механизирани чукове, се удрят стените и тежките частици се отлепват и изпадат извън филтъра през дънната фуния. Развити са сервизни платформи около филтъра.

Filtyr_00 Filtyr_01 Filtyr_02 Filtyr_03 Filtyr_04