Промишлени съоръжения

B03. Варова пещ в производствена база за негасена и хидратна вар, гр.Сливница, България

Възложител: Калцит ЕООД
Фаза: Технически проект и работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна на монолитното строителство. Изчисляване и изработване на монтажни планове и работни чертежи на севризни платформи и стоманена шапка на пещта. Конструкции за бункери.
Обектът, предмет на настоящия проект представлява нова производствена инсталация за негасена вар в непосредствена близост от съществуващата варова пещ, като последната се демонтира след пускането в експлоатация на новата пещ. Проектът третира опорната конструкция на варовата инсталация, въздуходувно помещение, контролна зала и основи на зареждащ бункер.

KalcitPe6t 177t i 33tpl-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 2-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 3-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 4-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 5-min