Промишлени съоръжения

B03. Варова пещ в производствена база за негасена и хидратна вар, гр.Сливница, България

Възложител: Калцит ЕООД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Кратко описание: Пещта по технология на Maerz, се състои от две шахти и свързващ кръстосан канал. И двете шахти работят заедно - докато едната шахта изпича продукта, другата загрява камъка, като посоката на горещите газове, нужни за осъществяването на този процес периодически обръща посоката си. По този начин се получава максимално използване на топлината, съдържаща се в газовете от пещта.

Севризни платформи и стоманена шапка на пещта: Стоманена конструкция;
Конструкции за бункери: Стоманена конструкция;
Опорна конструкция на варовата инсталация, въздуходувно помещение, контролна зала и основи на зареждащ бункер: Монолитен стоманобетон.

KalcitPe6t 177t i 33tpl-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 2-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 3-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 4-min KalcitPe6t 177t i 33tpl 5-min