Промишлени съоръжения

B04. Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости "Кроношпан", гр. Велико Търново, България

Възложител: Дорес 2003 ООД
Фаза: Работен проект
Тегло: 460 тона
Кратко описание: Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости

Опорна конструкция за технологичната линия: Производствени чертежи на стоманена конструкция.

Etajerka-min Etajerka4-min Etajerka3-min Etajerka2-min