Промишлени съоръжения

B04. Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости, гр. Велико Търново, България

Възложител: Дорес 2003 ООД
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости с тегло ~460 тона.

Etajerka-min Etajerka4-min Etajerka3-min Etajerka2-min