Промишлени съоръжения

B07. Промишлена сграда за флотация

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП. 
Конструкцията представлява опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

IndustrialConf1_000-min IndustrialConf1_001-min IndustrialConf1_002-min IndustrialConf1_003-min IndustrialConf1_004-min