Промишлени съоръжения

B08. Промишлена трошачка на руда

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Кратко описание: Опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

Изработване на работни чертежи за опорната конструкция.
IndustrialConf2_000-min IndustrialConf2_001-min IndustrialConf2_002-min IndustrialConf2_003-min IndustrialConf2_004-min IndustrialConf2_005-min IndustrialConf2_006-min IndustrialConf2_007-min