Промишлени съоръжения

B09. Резервоар за течен амоняк, Девня, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
Фаза: Идеен, технически и работен проекти

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза ИП, ТП и РП. 
Опорна конструкция за тръбопроводи, стоманен навес и основи на резервоар, част от технологична линия свързана с изграждането на нов резервоар за амониева селитра. 

Agropolihim-min Agropolihim 2-min Agropolihim 3-min