Промишлени съоръжения

B09. Резервоар за течен амоняк, Девня, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект

Опорна конструкция за тръбопроводи, стоманен навес и основи на резервоар, част от технологична линия свързана с изграждането на нов резервоар за амоняк.

Agropolihim-min Agropolihim 2-min Agropolihim 3-min APH1-min APH3-min APH4-min APH5-min APH6-min APH_10-min APH_9-min APH_8-min APH_7-min