Промишлени съоръжения

B17. Шоков тунел, гр.София, България

Възложител: Айсберг Интернешънъл ЕООД
Фаза: Технически и работен проект

Изработка на технически и работен проекти за преносим хладилен контейнер.
ShokovTunel-min