Промишлени съоръжения

B18. Шоков тунел, гр.София, България

Възложител: Айсберг Интернешънъл ЕООД
Фаза: Технически проект; Работен проект

Стоманен хладилен контейнер.
ShokovTunel-min