Жилищни сгради

C21. Вилна сграда, м.Бальовци, с.Вакарел, България

Възложител: Никола Йолов
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: арх. М.Белова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив, а на по-ниско ниво е развита дървена покривна конструкция над гаража.

VakarelKyshta