Жилищни сгради

C38. Вилна сграда, с.Полето, България

Възложител: Димитър Николов
РЗП: 140 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена сграда с L-образна форма в план – развити са рамки в двете направления с кутиени запънати колони и решетъчна греда (триъгълна ферма). Конструкцията се предвижда да се изработи в заводски условия, да се транспортира на обекта и да се монтира върху монолитни единични стоманобетонни фундаменти.

PoletoKyshta_00 PoletoKyshta_01 PoletoKyshta