Жилищни сгради

C43. Вилна сграда, с.Черньово, България

Възложител: Ангел Кожухаров
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: арх. Л.Петров
Фаза: Технически и работен проекти

1-етажна жилищна сграда. Конструкцията е проектирана със стоманена носеща конструкция.


 
KojuharovKyshta KojuharovKyshta_01