Жилищни сгради

C37. Вилна сграда, с.Черньово, България

Възложител: Ангел Кожухаров
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: арх. Л.Петров
Фаза: Технически и работен проекти


Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена сграда с размери 15/15 м в план – развити са рамки в две направления, тъй като архитектурата не допуска връзкова система в никое направление. Конструкцията се предвижда да се изработи в заводски условия, да се транспортира на обекта и да се монтира върху монолитни ивични и единични стоманобетонни фундаменти. Ограждането и покривната конструкция ще са изцяло от панели, като предвид ниската височина на сградата ще се коват директно при цокъла на сградата и в носещите елементи при покрива.

KojuharovKyshta KojuharovKyshta_01