Жилищни сгради

C23. Едноетажна сезонна сграда, с.Вакарел, България

Възложител: Жанета Михайлова
РЗП: 280 кв.м.
Архитектура: арх. П.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява триетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция.Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява масивна двуетажна жилищна сграда, преградните стени на която нямат носещи функции по отношение на конструктивната устойчивост на сградата. 

KyshtaVakarel 2