Жилищни сгради

C16. Еднофамилна жилищна сграда, с.Лозен, България

Възложител: г-н Христо Дечев
РЗП: 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17,5 – М ООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда с размери 12.85m/13.55m в план. Избрана е скелетна комбинирана (гредова и безгредова) конструкция. Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
В архитектурно отношение конструкцията представлява масивна двуетажна жилищна  сграда с основен жилищен етаж на кота +/-0.00, сутерен и подпокривно пространство. Преградните стени нямат носеща функция по отношение на конструктивната устойчивост на сградата.

KyshtaLozen ACCamera_5 ACCamera_4 ACCamera_3-metal ACCamera_2 ACCamera_1