Жилищни сгради

C31. Еднофамилна жилищна сграда, с.Суевци, България

Възложител: Юлия Тодорова
РЗП: 220 кв.м.
Архитектура: арх. П.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив.

KyshtaSuevtzi KyshtaSuevtzi_02.png