Жилищни сгради

C02. Жилищен блок в кв.Лагера, София, България

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
РЗП: 3 600 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. П.Димитрова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Жилищният блок е построен на кръстовището на ул. „Съвет на Европа“ и ул. „Гебедже“. Той включва подземен паркинг, магазин и жилищна част. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 60см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР. Инвестицията е на фирма АВВ Инженеринг ЕООД.

Gebeje_000 Gebeje