Жилищни сгради

C08. Жилищна група в м."Гърдова Глава", гр.София, България

Възложител: Николина Стойчева, Стойчо Стойчев, Цондю Цондев
РЗП: 3000 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17,5 – М ООД

3-етажни жилищни сгради със сутерен. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони, стълбищни и асансьорни ядра.

GyrdovaGlava_000 BH_05_2 BH_05_1 BH_05_3 BH_05_4 BH_05_5 BH_05_6 BH_05_7 BH_05_8 BH_05_9 GyrdovaGlava