Жилищни сгради

C05. Жилищна група в м."Гърдова Глава", София, България

Възложител: Николина Стойчева, Стойчо Стойчев, Цондю Цондев
РЗП: 3000 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17,5 – М ООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Жилищната група от редови къщи е разделена на две части- блок А и блок В, чиито площадки са позиционирани на различни нива. Блок А се състои от четири, а блок В - от пет броя триетажни жилища.
Разполагането на сградите и подходите към тях е продиктувано от стремежа да бъде създадена екологична среда, доминирана от природните елементи- максимум тревни площи, ниска и висока растителност, добро ослънчаване и отвореност на пространствата.

В конструктивно отношение новопроектираните постройки представляват две 3-етажни жилищни сгради. Конструкцията на двете е проектирана като скелетно-гредова. Основната част от елементите на жилищните сгради са фундирани върху ивични и единични фундаменти.

GyrdovaGlava_000 BH_05_2 BH_05_1 BH_05_3 BH_05_4 BH_05_5 BH_05_6 BH_05_7 BH_05_8 BH_05_9 GyrdovaGlava