Жилищни сгради

C07. Жилищна сграда в кв.Витоша, София, България

Възложител: ЖСК „ВИТОША 2016“
РЗП: 1 700 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 9-етажна жилищна сграда с размери 22/16м в план. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 50см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР. Покривът е скатен с дървена носеща конструкция.

Vitosha