Жилищни сгради

C06. Жилищна сграда „Златна Добруджа“, гр.София, България

Възложител: „БАУ и КО“ ООД
РЗП: 3 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

9-етажна жилищна сграда със сутерен. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони, стълбищно и асансьорно ядро.

ZlatnaDobrudja ZlDobr_1 ZlDobr_2 ZlDobr_3 ZlatnaDobr ZlatnaDobr3 ZlatnaDobr2