Жилищни сгради

C24. Жилищна сграда, с.Селянин, България

Възложител: Константин Нешев
РЗП: 350 кв.м.
Архитектура: арх. Р.Василева
Фаза: Технически проект

3-етажна жилищна сграда (с полуетаж). Конструкцията е проектирана като скелетно-гредова с дървен покрив.

KyshtaSelqnin