Жилищни сгради

C20. Жилищна сграда, с.Селянин, България

Възложител: Константин Нешев
РЗП: 350 кв.м.
Архитектура: арх. Р.Василева
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява триетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция.Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява масивна триетажна жилищна сграда, преградните стени на която нямат носещи функции по отношение на конструктивната устойчивост на сградата. 

KyshtaSelqnin