Жилищни сгради

C06. Жилщна сграда "Мечка", София, България

Възложител: „БАУ и КО“ ООД
РЗП: 2 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 8-етажна жилищна сграда с размери 16/16м в план. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 80см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР.
Mechka_000-min Mechka_001-min Mechka_002-min Mechka_003-min