Жилищни сгради

C13. Жилищна сграда "Бояна", гр.София, България

Възложител: г-н Ивайло Банков
РЗП: 650 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Цанко Манов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 3-етажна жилищна сграда. Конструкцията е проектирана като комбинирана скелетно-гредова и скелетно-безгредова, със стоманобетонови рамки и колони, поемащи хоризонтални и вертикални въздействия.
Kyshti Boyana ArhTzankoManov Ivailo Bankov 650m2-min