Жилищни сгради

C14. Еднофамилни жилищни сгради, кв.Горна Баня, София, България

Възложител: г-н Димитър Босовски
РЗП: 750 кв.м.
Архитектура: СолЕр - арх. А.Генчев, арх.И.Люцканова
Фаза: Технически проект
Конструктивен проект по част фундиране: Йода ООД - инж.Н.Милев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираните постройки представляват две двуетажни масивни стоманобетонови сгради, със сутерен, като в конструктивно отношение са скелетни безгредови конструкции, фундирани върху фундаменти плочи.
В архитектурно отношение сградата представляват две еднофамилни къща.
Сградите са проектирани като енергийно ефективни "пасивни" къщи.
Фундирането е върху насип и поради същата причина е изпълнено със специални мерки, предписани от Йода ООД, като импулсно уплътняване и насипване на терена, за да бъде откоса устойчив.
MITKO_000-min MITKO_001-min