Жилищни сгради

C29. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Възложител: г-н Стефан Милдаинов
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: арх. Р.Василева
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
Stefan_000-min