Жилищни сгради

C30. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Възложител: г-н Светломир Кьосев
РЗП: 140 кв.м.
Архитектура: арх. Колев
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
Kiosev_000-min