Жилищни сгради

C17. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Възложител: г-жа Магдалина Угрина
РЗП: 500 кв.м.
Архитектура: арх. З.Стоянова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Сградата има частичен сутерен.
Покривната конструкция е решена като дървен покрив.
Ugrin_000-min