Жилищни сгради

C23. Жилищни сгради, с.Драгана, България

Възложител: г-н Настрадинов
РЗП: 385 кв.м.
Фаза: Технически проект

Две 1-етажни жилищни сгради. Конструкцията е проектирана като скелетно-гредова. 
Kyshti Atanas Nastradinov 385-min