Жилищни сгради

C19. Жилищни сгради, Драгана, България

Възложител: г-н Настрадинов
РЗП: 385 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представляват едноетажни масивни стоманобетонни сгради.
 
Kyshti Atanas Nastradinov 385-min