Жилищни сгради

C22. Еднофамилна жилищна сграда, София, България

Възложител: Александър Йорданов
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: Студио 17,5-С
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява триетажна масивна / стоманена / дървена стоманобетонна сграда. В допълнение конструкцията е проектирана върху съществуваща такава, която е усилена и е проектирана нова стоманобетонна плоча върху нея.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна жилищна сграда.
 
DragalevciKyshta Aleksandyr Yordanov 300-min