Жилищни сгради

C26. Еднофамилна жилищна сграда, гр.София, България

Възложител: Александър Йорданов
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: Студио 17,5-С
Фаза: Технически проект

3-етажна жилищна сграда. Носещата конструкция е 
монолитна / стоманена / дървена. В допълнение конструкцията е проектирана върху съществуваща такава, която е усилена и е проектирана нова стоманобетонна плоча върху нея.
 
DragalevciKyshta Aleksandyr Yordanov 300-min