Жилищни сгради

C24. Басейн към еднофамилна жилищна сграда, гр.София, България

РЗП: 220 кв.м.
Архитектура: арх. Й. Иванов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна конструкция и стоманобетонов басейн.
PokritBasein 185m2-min