Жилищни сгради

C25. Еднофамилна жилищна сграда, Полиовци, България

Възложител: г-н Атанас Грозев
РЗП: 270 кв.м.
Архитектура: арх. Е. Желязкова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Kyshta AtanasGrozev Arh E Jeliazkova 270m2-min