Жилищни сгради

C29. Еднофамилна жилищна сграда, с.Полиовци, България

Възложител: г-н Атанас Грозев
РЗП: 270 кв.м.
Архитектура: арх. Е. Желязкова
Фаза: Технически проект

2-етажна жилищна сграда. Конструкцията е проектирана като скелетно-гредова.
Kyshta AtanasGrozev Arh E Jeliazkova 270m2-min