Жилищни сгради

C26. Еднофамилна жилищна сграда, Пауново, България

Възложител: Вероника Димитрова
РЗП: 260 кв.м.
Архитектура: арх. П.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти с дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
 
KyshtaSeloPaunovo VeronikaDimitrova 260-min