Жилищни сгради

C27. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Възложител: г-н Александър Захов
РЗП: 220 кв.м.
Архитектура: Терез Архитекти ЕООД
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Kyshta AleksandyrZahov Arh V Terzieva 220m2-min