Жилищни сгради

C39. Стоманени перголи, гр.София, България

Възложител: инж. Калин Митов
РЗП: 175 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.

Стоманени перголи.

Pregoli KalinMitov 175-min