Жилищни сгради

C47. Стоманени козрики, България

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Стоманени козирки.
Kozirki SMEngineering-min KozirkaSvetiVlas SMEngineering-min PergoliJilishtnaSgradaLozenec SM Tankov Arh 4t-min