Жилищни сгради

C50. Платформа за декинг, гр.София, България

Възложител: арх.Пламен Нанов
РЗП: 8 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманена платформа.
Platforma za decking Plamen Nanov 8m2-min