Жилищни сгради

C61. Навес над рампа за коли на жилищна сграда "Връбница", София, България

Възложител: СМ Инженеринг ООД
Фаза: Технически проект


Едноотворна рамка, проектирана със стоманена носеща конструкция.
JilishtnaSgradaVrabnicaPergolaNadRampa-min