Реконструкция и усилване

E15. Надстройка на съществуващ гараж, гр. София, България

Възложител: Христо Стоянов
РЗП: 70 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната конструкция представлява правоъгълна в план стоманена конструкция, с рамки в две направления и потопени покривни столици, колоните на която стъпват върху стоманобетонови колони, част от съществуващ гараж.

NadstroikaGaraj_00 NadstroikaGaraj_01 NadstroikaGaraj_02