Реконструкция и усилване

E08. Подмяна на покрив, гр.София, България

Възложител: ФИЛТО – С ООД
РЗП: 750 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена конструкция с размери 17/45м в план, която е със съществуваща стоманобетонова конструкция. Съществуващата покривна конструкция е изцяло премахната и подменена с нова и лека стоманена такава.

PodmqnaPokrivFilto_00 PodmqnaPokrivFilto_01 PodmqnaPokrivFilto