Реконструкция и усилване

E02. Реконструкция на жилищна сграда, с.Рударци, България

Възложител: Йосиф Йосифов
РЗП: 230 кв.м.
Архитектура: Архитектурно Ателие Дончо Дончев
Фаза: Технически проект


Стоманобетонов екзоскелет около съществуваща сграда с надстрояване на трети етаж.

RekonstrukciqRudarci