Реконструкция и усилване

E02. Реконструкция на жилищна сграда, с.Рударци, България

Възложител: Йосиф Йосифов
РЗП: 230 кв.м.
Архитектура: Архитектурно Ателие Дончо Дончев
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение съществуващата постройка представлява безскелетна конструкция, със зидани носещи стени, която се надстроява с един етаж (сградата е строена около 1960 година). За да се осигури устойчивостта на сградата на сеизмично въздействие и да се надстрои с един етаж, е развит външен стоманобетонов екзоскелет около сградата, върху който стъпва надстроения етаж и който обрамчва съществуващата конструкция, за да я направи устойчива на хоризонтални въздействия. Също така каменните основи на съществуващата сграда са подкопани от новоразвития екзоскелет около нея. В източния край на сградата е развита и лека метална конструкция, представляваща също разширение на сградата.

RekonstrukciqRudarci