Реконструкция и усилване

E06. Реконструкция на жилищна сграда, ул.Богдановец, гр.София, България

Възложител: Васил Пеевски ЕООД
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: арх. Н.Рижиков
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна стоманена конструкция, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху стоманобетонов пояс, който също е част от настоящия проект и е изпълнен на третия етаж на съществуваща сграда. Премахнати са тежки дебели зидове в подпокривното пространство, които се заменят с леко ограждане, като така съществуващата постройка не се претоварва.
В архитектурно отношение сградата представлява семейна къща.

NadstroikaBogdanovec_000 NadstroikaBogdanovec_001 NadstroikaBogdanovec NadstroikaBogdanovec_02 NadstroikaBogdanovec_03 NadstroikaBogdanovec_04 NadstroikaBogdanovec_05 NadstroikaBogdanovec_06 NadstroikaBogdanovec_07 NadstroikaBogdanovec_08 NadstroikaBogdanovec_09