Реконструкция и усилване

E01. Реконструкция на национален музей за чуждестранно изкуство „Квадрат 500“, София, България

Водещ проектант по част конструктивна: Бета Консулт 1 ООД
Възложител: Министерство на културата, финансирано от Европейски фонд за регионално развитие
РЗП: 9000 кв.м.
Архитектура: Yanko Apostolov Architects - арх. Янко Апостолов
Фаза: Технически и работен проекти

Проектиране на части от стоманена конструкция за остъклена фасада и стоманена конструкция за покривен ресторант. Главен проектант на целия обект по част конструктивна - проектантско бюро Бета Консулт 1 ООД.

Kvadrat500