Реконструкция и усилване

E01. Реконструкция на национален музей за чуждестранно изкуство „Квадрат 500“, София, България

Водещ проектант по част конструктивна: Бета Консулт 1 ООД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: Yanko Apostolov Architects - арх. Янко Апостолов

Проектиране на части от стоманена конструкция за остъклена фасада и стоманена конструкция за покривен ресторант.

Kvadrat500